TÝM

Tomáš Pokstefel

Obchodní zástupce / Event manager

vyhledávání nových partnerů a spolupracovníků, jednání s klienty a obchodními partnery, propagace a marketingové aktivity, plánování, organizace a průběh akcí a programů, komunikace s dodavateli a partnery, koordinace personálu

Štěpán Pokstefel

Provozní zástupce / Event manager

zajištění běžné údržby, oprava a stavba kulis, kontrola technického stavu, výroba rekvizit, plánování, organizace a průběh akcí a programů, koordinace personálu

Štěpánka Holmanová

Člen realizačního týmu

Marek 

Král

Člen realizačního týmu

Klára 

Křížová

Člen realizačního týmu

Viktorie 

Lidaříková

Člen realizačního týmu

Marek 

Mečíř

Hlavní fotograf

Člen realizačního týmu

Pavlína 

Nová

Člen realizačního týmu

Matyáš 

Ott

Člen realizačního týmu

Barbora 

Prokorátová

Člen realizačního týmu

Jan 

Řehořek

Člen realizačního týmu

Karolína 

Přibylová

Člen realizačního týmu

Ondřej 

Přibyl

Člen realizačního týmu

Jannis 

Sachinidis

Člen realizačního týmu